Ing. Petr Klimeš, PhD.

BIO pro seminář Akademie ICRC 2020

Petr Klimeš působí jako junior výzkumník v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky. Specializuje se na zpracování dat intrakraniálních EEG signálů se zaměřením na funkční konektivitu a vztahy mezi signály. Během doktorského studijního programu absolvoval sedmiměsíční stáž v týmu Dr. Gregoryho Worrella na Mayo Clinic v Rochesteru, MN. Zde měl možnost analyzovat funkční propojení zón nástupu záchvatu u pacientů s epilepsií.  V říjnu 2018 nastoupil na dvouletou postdoktorskou stáž do laboratoře Dr. Frauscher v Montreal Neurology Institute and Hospital v Montrealu v Kanadě.  Krátce po příjezdu do Montrealu pak získal prestižní Molson Neuro-Engineering Fellowship pro vývoj pokročilých metod v oblasti předoperačního plánování v epilepsii. Mimo to působí jako hlavní řešitel v projektu INTER-EXCELLENCE, který se zaměřuje na podporu spolupráce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně s laboratoří Dr. Worrella z americké Mayo Clinic v Rochesteru. Do dnešního dne je autorem 16 recenzovaných dokumentů, má 100 citací a h-index 6. Aktivně se prostřednictvím prezentací a vědeckých posterů účastnil mnoha odborných konferencí.