Prohlášení o přístupnosti

Akademie ICRC se zavazuje k částečnému zpřístupnění své internetové stránky akademie.fnusa.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky:

https://biostatistics.fnusa.cz

Aktuální znění zákona 99/2019 si můžete prohlédnout zde.

Stav souladu

Tato internetová stránka je v částečném souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno v říjnu 2022.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní informace

Jakoukoli zpětnou vazbu týkající se přístupnosti těchto webových stránek a informací na nich obsažených směřujte na adresu akademie.icrc@fnusa.cz.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu)).

Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy).

Některé části textu nesplňují pravidla pro minimální kontrast.

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) Směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Odbor právních věcí

Pekařská 664/53

656 91 Brno

e-mail:  pravni@fnusa.cz