MUDr. Martin Pešl, Ph.D.

BIO pro seminář Akademie ICRC 2020

Martin Pešl je vědeckým pracovníkem FNUSA-ICRC a kardiologem se specializací na arytmologii na I. interní kardioangiologické klinice. Během Ph.D. studia pracoval na diferenciaci kmenových buněk v kardiomyocyty v laboratoři Dana Kaufmana na Stem Cell Institute (University of Minneapolis). Následně pak spolu s Janem Přibylem (CEITEC MU) vyvinuli novou metodu měření absolutní kontrakční síly klastrů kardiomyocytů za pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM), kterou popsal ve své disertační práci v roce 2013. Rozvoj metody umožnila spolupráce s Technickou univerzitou v Janově. Po absolvování atestace z kardiologie absolvoval stáž epikardiálních přístupů v animálních experimentech na Mayo Clinic v Rochesteru pod vedením prof. Samuela Asirvathama (Heart Rhytm Services Department). Ve své práci se zaměřuje na klinickou kardiologii – arytmologii, ze které je také většina jeho publikací a také jeden patent (elektroporace jako alternativní ablační nástroj). Dr. Pešl se nadále věnuje translačnímu výzkumu spojujícímu základní vědu s klinickými aplikacemi, což je jedna z hlavních motivací v rámci obou specializací.