ADMIN Akademie ICRC

Pokud ses dostal/a až na tuto stránku, znamená to, že máš zájem o nějakou stáž v našich administrativních týmech.

Abychom se stručně představili. Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je přední vědecko-výzkumné centrum ve střední Evropě hledající nové způsoby léčby a prevence kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Centrum tvoří více než 300 výzkumníků z celého světa.

Jejich práci podporují administrativní týmy tak, aby se vědci mohli plně soustředit na svůj výzkum. Proto mají na starosti například následující agendu:

  • Administration Office zajišťuje pořádání akcí a běžnou administrativu
  • Business and Academic Relations koordinuje spolupráci s dalšími institucemi v ČR i v zahraničí a věnuje se komercializaci výsledků výzkumu
  • Finances řeší financování výzkumných týmů a připravuje rozpočty
  • Human Resources zajišťuje personální zdroje včetně náborů, odměňování atd.
  • Legal Office tvoří smlouvy a kontroluje právní dopady výzkumu
  • PR a Marketing propaguje výsledky výzkumu a vytváří identitu centra

Právě tyto týmy hledají do svých řad stážisty/ky. Můžou ti nabídnout například možnost seznámení se s fascinujícím prostředím klinického výzkumu a zkušenosti v oblasti (projektového) managementu vědy a zdravotnictví, evropských i národních grantů.

Pokud máš zájem, přihlaš se prostřednictvím následujícího krátkého formuláře. Nezapomeň připojit svůj životopis a krátký motivační dopis, ve kterém bys nám prozradil/a, čím tě stáž zaujala, a zvolit vybraný tým (pokud si nejsi jistý/á, klidně označ více).

Přihlášení na stáž:


Stáž