Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.

BIO pro seminář Akademie ICRC 2020

Adam Svobodník se více jak 20 let aktivně věnuje zpracování dat v medicíně. V průběhu PhD studií na Mayo Clinic v USA měl příležitost seznámit se s oborem klinických studií. Tato oblast ho natolik zaujala, že jí zůstal věrný jak z pozice zaměstnance soukromých společností podílejících se na vývoji nových léčiv (CRO) tak z pozice lektora a výzkumného pracovníka na univerzitě. Na této práci ho nejvíce baví vědomí smysluplnosti a společenské odpovědnosti aplikovaného výzkumu. Stanovit si hypotézu, projít náročným procesem sběru dat a následně zažít ten okamžik, kdy data zobrazíte a hledáte objektivní odpověď na otázku zda léčba funguje, je návykové…