prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

BIO pro seminář Akademie ICRC 2020

Jiří Damborský je profesorem biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Doktorát z mikrobiologie obhájil v roce 1997 a habilitaci z biochemie v roce 2004. Odborně pracuje v oblasti enzymové katalýzy a proteinového inženýrství, kde publikoval >200 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech, 16 kapitol v knihách a podal 6 mezinárodních patentových přihlášek. Je spoluautorem počítačových programů pro proteinové inženýrství CAVER, CAVERDOCK, HOTSPOT WIZARD, PREDICTSNP, FIREPROT s více než 150 000 uživateli. Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity vyučuje předmět Bioinformatika a organizuje Letní školu proteinového inženýrství. Je spoluzakladatelem první biotechnologické spin-off firmy Masarykovy univerzity Enantis. Je držitelem ocenění mezinárodní vědecké organizace European Molecular Biology Organization, americké nadace Howard Hughes Medical Institute a národního ocenění Česká hlava Invence 2017 udělované Vládou České republiky.