Mgr. Ing. Jan Cimbálník, PhD.

BIO pro seminář Akademie ICRC 2020

Jan Cimbálník působí jako junior výzkumník v centru Biomedicínského inženýrství FNUSA-ICRC.  Hlavní oblastí jeho výzkumného zájmu je zpracování dat intrakraniálních EEG signálů se zaměřením na detekci a analýzu vysokofrekvenčních oscilací (HFO). V současné době se zabývá kombinováním příznaků intrakraniálního EEG v modelech strojového učení pro zlepšení lokalizace epileptické tkáně. Kromě toho pak i technikami pro ukládání a zpracování velkých datových souborů elektrofyziologických dat. Během svého PhD. studia absolvoval roční stáž v týmu Dr. Gregoryho Worrella z Mayo Clinic v Rochesteru, MN.  V současné době působí jako hlavní spoluřešitel v projektu INTER-EXCELLENCE, který je zaměřený na podporu spolupráce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně s laboratoří Dr. Worrella z americké Mayo Clinic v Rochesteru. Do dnešního dne je autorem 21 publikací s 218 citacemi a má h-index 9. Se svými příspěvky v podobě prezentací (včetně jedné invited talk) a vědeckých posterů se účastnil mnoha odborných konferencí.