MSc. Manlio Vinciguerra, Ph.D.

BIO pro seminář Akademie ICRC 2020

Manlio Vinciguerra se zapojil do výzkumu FNUSA-ICRC v roce 2016. Již předtím působil v mnoha evropských zemích, např. Švýcarsku či Velké Británii. Publikoval přes 170 článků. Zaměření jeho výzkumné skupiny je epigenetika. Tu lze definovat jako studium dědičných fenotypových změn, které nezahrnují změny v sekvenci DNA. Epigenetika nejčastěji zahrnuje změny, které ovlivňují genovou aktivitu a expresi. 

Jeho výzkumná skupina (EMA) studuje zejména epigenetické mechanismy regulace genové exprese ovlivňující buněčný metabolismus, stárnutí a rakovinu na zvířecích modelech a u lidí. Mezi aktivní zájmy výzkumné skupiny patří stárnutí či onemocnění jater.