MUDr. Emília Petríková

BIO pro seminář Akademie ICRC 2020

Emília Petríková pôsobí ako interná lekárka v Klinik Adelheid vo Švajčiarsku. V júni 2020 ukončila štúdium na 2. lekárskej fakulte Karlovej univerzity. Počas štúdia absolvovala viacero výskumných aj klinických stáží, okrem iného na Universität Heidelberg a Unispital Zürich a Mayo Clinic. Ďalej sa venovala mentoringu a policy-makingu ohľadom mladých vedcov.