MUDr. Štěpán Čapek

BIO pro seminář Akademie ICRC 2020

Štěpán Čapek vystudoval 2. lékařskou fakultu v Praze a po promoci v roce 2013 nastoupil na Neurochirurgickou kliniku Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem. V letech 2014-2015 se věnoval výzkumu periferních nervů na Mayo Clinic. V téže době podstoupil potřebné certifikační zkoušky do USA a od roku 2016 působí jako lékař-rezident v neurochirurgii na University of Virginia. Nyní je v 5. ročníku rezidentury neurochirurgie a 2. ročníku subspecializačního tréninku v endovaskularní neurochirurgii – intervenční neuroradiologii. Mezi vědecké zájmy patří kromě periferních nervů hlavně intervenční léčba cévních mozkových příhod, léčba mozkových aneuryzmat a vývoj nových operačních postupů a nástrojů.