MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.

BIO pro seminář Akademie ICRC 2020

Petra Šedová již jako studentka LF MU byla v první skupině studentů, kteří při založení FNUSA-ICRC měli možnost vycestovat na Mayo Clinic a podílet se na společném výzkumu. Dlouhodobou spolupráci s Mayo Clinic si uchovala a nyní působí jako research collaborator na Mayo Clinic (od roku 2013), jako postdoctoral researcher ve Stroke teamu ve FNUSA-ICRC (od roku 2012) a jako lékařka na Interní hematologické a onkologické klinice ve FN Brno. Působila jako spolumentor prvních úspěšných P-pool studentů LF MU (studenti medicíny, kteří se věnují vědecké práci), přičemž studenti měli prezentace na kongresech i impaktované články. Jak sama říká: „Jsem nesmírně vděčná, že nabyté zkušenosti mohu předávat dále.“ Má 3 děti a v roce 2018 obdržela Martina Roeselova Fellowship pro vědce, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou práci a péči o předškolní děti.