Mgr. Jan Frič, Ph.D.

BIO pro seminář Akademie ICRC 2020

Jan Frič získal Ph.D. v oboru imunologie na PřF UK v roce 2008, zkušenosti ve výzkumu imunologie získal v především v Ústavu molekulární genetiky a na dlouhodobých zahraničních pobytech ve Francii a v Singapuru. Od 2016 vede výzkumnou skupinu zaměřenou na translační výzkum signalizace v imunitním systému při různých onemocněních ve FNUSA-ICRC. Studuje například změny v imunitním systému během septického šoku, při chronickém zánětu nebo při stárnutí. Od roku 2020 působí také jako vedoucí Oddělení výzkumu moderní imunoterapie na Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.