Mgr. Renata Denková

BIO pro seminář Akademie ICRC 2020

Renata Denková vede projekt HR Award zaměřený na nastavení řízení lidských zdrojů na Mendelově univerzitě v Brně. V podstatě po celou svou profesní dráhu se věnuje náboru a výběru zaměstnanců.

Vystudovala sociologii, andragogiku a žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a ze všech těchto oborů si pro své profesní uplatnění vybrala personální management (je součástí andragogiky).

Pracovala jako recruiterka a HR partnerka např. v ČSOB či v IBM. V současnosti se (mimo jiné) věnuje náboru z jiné stránky. Snaží se v duchu principů open, transparent & merit based recruitment implementovat moderní metody náboru a výběru zaměstnanců na univerzitě. Velmi ji těší, když je pracovní pozice obsazena tím správným člověkem, tudíž je spokojený zaměstnanec i jeho zaměstnavatel.