Mgr. Olga Korvasová

BIO pro seminář Akademie ICRC 2020

Olga Korvasová od jara letošního roku pracuje ve FNUSA-ICRC na pozici HR AWARD Head – vede tým, který se věnuje strategickému nastavení řízení lidských zdrojů. Vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity a pracovala nejprve v advokacii, poté ve veřejných zakázkách a později jako podnikový právník. Ve chvíli, kdy si přibrala na starost i práci s lidmi, zjistila, že toto ji naplňuje podstatně více a plynule přešla do oblasti HR.

Od roku 2018 se plně věnuje práci na projektech HR AWARD, které úzce souvisí s nastavováním standardů péče o zaměstnance v organizacích zaměřených na výzkum a vychází ze zásad stanovených Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky. Svou práci má opravdu ráda a věří, že to, co dělá, má smysl.