RNDr. Petra Kovačovicová

Petra Kovačovicová vystudovala Matematickou biologii na Přírodovědecké fakultě MU. Zkušenosti s analýzou dat získala v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), kde začala pracovat jako analytik již během studia. Od roku 2021 je jako statistik součástí týmu Biostatistika ve FNUSA‑ICRC a od roku 2022 jej vede. Zaměřuje se především na smíšené modely a analýzu přežití.