Mgr. Vladimír Vinarský, Ph.D.

Vladimír Vinarský, PhD vystudoval Fyziku a poté Lékařskou Biologii na Masarykově univerzitě. Od roku 2014 pracuje ve skupině „Mechanobiology of Disease“ vedené Giancarlem Forte, PhD ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Zde zkoumá vliv mechanobiologického signálování na vznik a vývoj srdečních onemocnění za použití laboratorního modelu srdeční tkáně připravené z kmenových buněk.